معرفی اجمالی محصول

نخستین سری از مجموعه کتاب های فمیلی اند فرندز، کتاب زبان Family and Friends Starter سطح مبتدی به نویسندگی Naomi Simmons بوده که توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده و منتشر شده. کتاب مذکور پیش نیاز هردو گویش زبان (بریتیش و آمریکن) برای آموزش به کودکان هستش که در عرصه تعلیم، قادر شده نظرات مثبت بسیاری از مردم جهان رو به خود معطوف و جلب کنه. بنابراین تمام افراد در خصوص کتاب های فمیلی فرندز به شکل برنامه ریزی شده هر چیزی که گروه هدف توقع داره از کتاب مذکور آموزش ببینه رو قادر هستن تو اون پیدا کنن و در مکالمات و روابط با یکدیگر به نحو مفید و تو طول شبانه روز از اونها بهره مند شون

کتاب اصلی به پکیج همراه کتاب داستان

نقد و بررسی Family and Friends Starter+WB-CD کتاب اصلی همراه پکیج داستان

نخستین سری از مجموعه کتاب های فمیلی اند فرندز، کتاب زبان Family and Friends Starter سطح مبتدی به نویسندگی Naomi Simmons بوده که توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده و منتشر شده. کتاب مذکور پیش نیاز هردو گویش زبان (بریتیش و آمریکن) برای آموزش به کودکان هستش که در عرصه تعلیم، قادر شده نظرات مثبت بسیاری از مردم جهان رو به خود معطوف و جلب کنه. بنابراین تمام افراد در خصوص کتاب های فمیلی فرندز به شکل برنامه ریزی شده هر چیزی که گروه هدف توقع داره از کتاب مذکور آموزش ببینه رو قادر هستن تو اون پیدا کنن و در مکالمات و روابط با یکدیگر به نحو مفید و تو طول شبانه روز از اونها بهره مند شون

کتاب اصلی به پکیج همراه کتاب داستان

مشخصات فنی Family and Friends Starter+WB-CD کتاب اصلی همراه پکیج داستان

نمودار تغییر قیمت Family and Friends Starter+WB-CD کتاب اصلی همراه پکیج داستان

امتیاز کاربران به Family and Friends Starter+WB-CD کتاب اصلی همراه پکیج داستان

امتیاز کاربران به Family and Friends Starter+WB-CD کتاب اصلی همراه پکیج داستان

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.